سخن رهبری درباره معاونت علمی
جهش تولید
امروز : یکشنبه 16 آذر 1399

سید محمد صاحبکار خراسانی

رئیس مرکز شرکت ها و موسسات دانش بنیان

Email : sahebkar@isti.ir, sahebkar@gmail.com


اطلاعات علمي:

· دكتري مهندسي مكانيك، دانشگاه تربيت مدرس

· كارشناسي ارشد مهندسي مكانيك، دانشگاه صنعتي شريف

· كارشناسي مهندسي مكانيك، دانشگاه صنعتي شريف

سوابق اجرايي:

. سرپرست امور شرکتها و موسسات دانش بنيان، معاونت علمي و فناوري رييس جمهور، 1392 تا کنون

· مديركل دفتر سياستگذاري علم و فناوري، معاونت علمي و فناوري رييس جمهور، 1389 تا 1392

· مديركل امور هماهنگي و استانها، معاونت علمي و فناوري رييس جمهور، 1388 تا 1389

· مدير شبكه تحليلگران تكنولوژي ايران، 1386 تا 1388

· مشاور معاون وزير نفت در امور پتروشيمي، 1385 – 1386

· عضو هيات مديره شركت گسترش صنايع پايين دستي پتروشيمي، 1385 - 1387

· عضو شوراي مديران مركز مطالعات تكنولوژي دانشگاه صنعتي شريف، 1379 - 1386

_____________________________________________________________

تلفن تماس امور شرکت ها و موسسات دانش بنیان: 83534- 021

نمابر: 88623593 - 021

 

شخصی سازی

انتخاب رنگ

اندازه فونت