سخن رهبری درباره معاونت علمی
جهش تولید
امروز : یکشنبه 16 آذر 1399

 

      معاون توسعه مدیریت و جذب سرمایه

حسین اسفندیاری

 

سوابق علمی:

  • کارشناسی مدیریت صنعتی از دانشگاه مازندران
  • کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی از دانشگاه علامه طباطبایی

 

مسئولیت های اجرایی:

  • مدیرکل دفتر برنامه ریزی و ارتقاء بهره وری
  • رئیس اداره بودجه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
  • معاون مدیرکل دفتر برنامه، بودجه و تحول اداری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
  • مدیرکل دفتر برنامه، بودجه و تحول اداری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

شخصی سازی

انتخاب رنگ

اندازه فونت