سخن رهبری درباره معاونت علمی
جهش تولید
امروز : یکشنبه 16 آذر 1399


دفتر تبادل فناوری


هماهنگی با خط‌مشي‌‌های علمی، فنی و اقتصادی كشور در عرصه بین‌الملل، نیازمند همکاری‌های دوجانبه و چندجانبه با كشورهاي ديگر و نيز سازمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی، حضور در گردهمایی‌های منطقه‌ای و بین‌المللی مرتبط، و نظارت بر عقد توافقنامه‌های بین‌المللی با هدف تبادل فناوری می‌باشد تا به واسطه آن تولید و تجاری‌سازی و صادرات همگام با نیازهای بازارهای بین‌المللی پیش رود و از سوي ديگر، زمينه ورود و انتقال توانمندي‌ كشور به بازار جهاني فراهم گردد. دفتر تبادل فناوري بر آن است تا با استفاده از ظرفيت‌هاي كشور، زمينه ارتباط دوسويه و همكاري بين ايران و ساير كشورها را در حوزه فناوري فراهم آورد.

اهداف و وظایف


 • تدوين و تصويب راهبردهاي توسعه ابزارهاي تبادل بین‌المللی فناوري از قبيل تورهاي فناوري، نشست‌هاي تبادل فناوري و ...
 • پیشنهاد سياست‌ها و مقررات لازم براي تضمين انتقال فناوري در قراردادهاي بين‌المللي كشور.
 • پیشنهاد سياست‌هاي حمايتي براي توسعه فرايندهاي تبادل و انتقال بین‌المللی فناوري.
 • رصد، شناسايي و تحليل فناوري‌هاي جديد در سطح جهاني و زمينه‌هاي استفاده از آن‌ها در كشور.
 • رصد فرصت‌هاي بين‌المللي جهت تبادل فناوري از طریق حمایت از ایجاد مراکز رصد فناوری در کشور.
 • استفاده از ظرفيت‌ وابسته‌هاي همكاري‌هاي فناوري در راستاي رصد و تبادل فناوري.
 • شناسايي و جلب مشاركت متخصصان و فناوران ايراني و غير ايراني در فرآيندهاي تبادل فناوري.
 • حمایت از ايجاد و تسهيل همكاري با نهادهای بین‌المللی مرتبط با فناوری و نهادهاي مشابه در زمينه تبادل فناوري در ديگر كشورها.
 • تبيين راهبردها و ساز و كارهاي تشويقي بازارسازي بين‌المللي براي فناوري‌هاي داراي مزيت.
 • حمایت از ایجاد و توسعه شبکه های منطقه ای و بین المللی با ماموریت انتقال و تبادل فناوری.
 • بهره برداری از ظرفیت ارتباطات دو جانبه جمهوری اسلامی ایران با سایر کشورها در حوزه فناوری.

 

شخصی سازی

انتخاب رنگ

اندازه فونت