سخن رهبری درباره معاونت علمی
جهش تولید
امروز : یکشنبه 16 آذر 1399


معاونت امور بین‌الملل و تبادل فناوری

معاونت امور بین‌الملل و تبادل فناوری با هدف زمینه‌سازی برای افزایش ارتباط علمی، فناوری و نوآوری با دیگر کشورها و همچنین دستیابی به جایگاه مشخص و قابل توجهی از تجارت منطقه‌ای و جهانی محصولات دانش‌بنیان شکل گرفت.
این معاونت با توجه به جايگاه فرابخشي خود، مدیریت هماهنگي كلان فعاليت‌هاي فناوري، نوآوري در دستگاه‌ها و نهاد‌هاي مرتبط با خارج از كشور، صادرات  كالا‌ها و خدمات دانش‌بنيان، عرضه و تقاضاي فناوري (انتقال فناوري)، بسترسازي و توسعه ديپلماسي فناوري و .. را به‌عهده دارد.

 

اهداف و وظایف


  • برنامه‌‌ریزی برای  بسط و گسترش روابط علمي و فناوري با ديگر كشورها و سازمان‌هاي بين‌المللي.
  • بررسي موانع و مشكلات توسعه روابط علمي و فناوري با ديگر كشورها و سازمان‌هاي بين‌المللي و ارائه راه‌كارها و فراهم نمودن شرايط مناسب جهت تسهيل و گسترش اين روابط.
  • تدوين و اجراي سياست‌هاي تقويت و توسعه مبادلات فناوري با ساير كشورها از طريق همكاري‌هاي بين‌المللي و ساير طرق مقتضي.
  • تبيين و پیگیری تصويب سياست‌ها و برنامه‌هاي حمايتي و تشويقي با هدف توسعه صادرات محصولات و خدمات دانش‌بنيان.
  • برنامه‌ريزي و تسهيل اقدامات اجرايي در حوزه ديپلماسي فناوري.
  • ساماندهي و تبيين سياست‌هاي حمايت از ايجاد و توسعه تشكل‌هاي صادراتي در حوزه فناوري.
  • حمايت از ايجاد و توسعه شبكه‌هاي منطقه‌اي و بين‌المللي با مأموريت انتقال و تبادل فناوري.
  • کمک به توسعه صادرات محصولات دانش‌بنیان، حمایت از صادرکنندگان و نهادهای تسهیل‌گر فعال در این حوزه.
  • رصد فناوری های جدید در سطح جهانی و نیز رصد فرصت های بین المللی جهت صدور فناوری.

 

شخصی سازی

انتخاب رنگ

اندازه فونت