سخن رهبری درباره معاونت علمی
جهش تولید
امروز : یکشنبه 16 آذر 1399

راهبردها و شرح وظایف مرکز ارتباطات و اطلاع رسانی


                                        معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری


حوزه هاي عمل:

v ترویج علم و فناوری (ستادی)

· ارتباطات و اطلاع رسانی

· تبلیغات و امور فرهنگي

· انتشارات و مستند سازي

· مراسم و تشريفات

· افكارسنجي و ارتباطات مردمي

· پژوهش و برنامه ريزي

راهبـردها:

الف) ایجاد بستر ذهنی و اطلاعاتی برای اجرای بهينه سیاستها و برنامه های معاونت.

ب) معرفی برنامه ها و فعالیتهای معاونت در دو سطح عمومی و اختصاصی،

(عموم جامعه و بدنه تصمیم ساز، صاحب نظر و کارشناسی کشور در حوزه علم و فناوری).

ج) بستر سازي فرهنگي و تبليغي برای اجرای بهتر سیاست ها و برنامه های معاونت.

و) کمک به عمومی تر شدن «گفتمان پيشرفت علم و فناوری» در جامعه .


شرح وظايف به تفكيك حوزه هاي عمل :

· ارتباطات و اطلاع رسانی

o دريافت اخبار و اطلاعات معاونت به‌منظور تنظيم گزارش، خبر،سياستهاي خبري و تبليغاتي و اجراي طرحهاي ارتباطي و انتشاراتي با توجه به خط مشي كلان سازمان از طريق : شركت در جلسات، ارتباط مستقيم و مستمر با مسؤلان، حضور در سفرهاي داخلي و خارجي، دريافت اخبار طرح ها و برنامه‌هاي واحدهاي مختلف سازمان، انتشار مكاتباتي كه ارزش اطلاع‌رساني دارند، ارتباط مستقيم با مردم ورسانه‌هاي داخلي و خارجي.

o ارتباط مستمر، مؤثر و نظام مند با اصحاب رسانه‌های جمعی در بخشهای مختلف بويژه علم و فناوری.

o برنامه‌ریزی و اجرای نشست هاي خبري و رسانه اي معاونت و مدیران.

o برنامه ريزي و اجراي فرآيند اطلاع رساني فعاليتهاي معاونت از طريق رسانه هاي مكتوب، فضاي مجازي و صدا و سيما.

o بررسی و گزارش اخبار و مطالب منعكس شده مرتبط با معاونت در رسانه‌ها.

o مدیریت پایگاههای اطلاع رسانی الکترونیکي(وب سایت ها).

o شناسایی، ارتباط گيري و بهره مندي از توانمندي هاي نویسندگان بخش علم و فناوری در قالب گروه نويسندگان.

o تهيه پيوست رسانه اي برنامه‌هاي سازمان به‌منظور روشن شدن اذهان عمومي.

o انعكاس برنامه‌ها و عملكرد سازمان به مردم ، دولت و نهادها و سازمانهاي داخل و خارج كشور به عنوان سخنگوي سازمان

o تهيه و تدوين ، بيانيه‌ها، اطلاعيه‌ها، آگهي‌ها و پيام هاي سازمان

o اقدام در جهت تنویر افكار عمومی از طریق ارسال جوابیه، اصلاحیه و تكذیبيه به مطالب خلاف واقع.

o برون‌سپاری خدمات تخصصی مورد نياز و نظارت بر حسن انجام امور مربوطه از آغاز تا تحویل كار به بهترین كیفیت.

o رصد رسانه‌ها و مجامع عمومي در ارتباط با فعاليت هاي مستقيم و غيرمستقيم سازمان به‌منظور اطلاع‌رساني، انعكاس و پاسخگويي در صورت لزوم

o مشاركت موثر در برنامه‌ريزي و اجراي امور تبليغاتي، اطلاع رساني، انتشاراتي و فرهنگي همايش ها، نمايشگاه ها و جشنواره ها

o اجراي ساير امور محوله از سوي مقام محترم عالي معاونت

· تبلیغات و امور فرهنگي

o تسهیل فرآيند ارتباط و تعامل با مردم، كاركنان و مدیریت.

o معرفی توانمندی ها و فعالیتهای بخشهای مختلف معاونت با استفاده از دانش‌ نوین و شیوه‌های مناسب تبلیغاتی و نمایشگاهی.

o برون‌سپاری خدمات تخصصی مورد نياز و نظارت بر حسن انجام امور مربوطه از آغاز تا تحویل كار به بهترین كیفیت.

o برنامه ریزی و اجرای فعالیتهای فرهنگی و فوق برنامه برای کارکنان معاونت (تقویت فرآیندهای درون سیستمی).

o برنامه ریزی و اجرای امور فرهنگی، اطلاع رساني و تبلیغاتی جشنواره های ملی، مجامع و مراسم سراسری معاونت

o اجرا و ارائه خدمات و برنامه‌هاي فرهنگي تبليغي و هنري در قالبهاي گوناگون به همكاران

o مشاركت موثر در برنامه‌ريزي و اجراي امور تبليغاتي، اطلاع رساني، انتشاراتي و فرهنگي همايش ها، نمايشگاه ها و جشنواره ها

o اجراي ساير امور محوله از سوي مقام محترم عالي معاونت

· انتشارات و مستند سازي

o ايجاد وحدت رويه، برون سپاري و نظارت بر حسن انجام امور انتشاراتي ، تبليغاتي و ارتباطي سازمان

o انتشار عملكرد سازمان و واحدهاي مختلف آن در چارچوب قوانين مصوب

o تهيه آرشيو اطلاعاتي و سمعي- بصري فعاليتهاي سازمان

o تهيه عكس، فيلم، تيزر و كليه نيازمندي هاي چند رسانه اي سازمان

o اطلاع رساني از طريق انتشار نشریه داخلی در چارچوب قوانين مصوب(مکتوب و الکترونیک)

o مستند سازی و آرشيو فعالیت‌ها و توانمندیهای معاونت بصورت صوتی، تصویری، مکتوب و الکترونیکی.

o تولید و توزیع اقلام انتشاراتی و تبليغاتي ونظارت بر كیفیت و صرفه و صلاح در تهیه، تولید و توزيع اقلام انتشاراتي.

o جمع‌آوری، طبقه‌بندی و نگهداری اسناد و مدارك مهم چاپي، نوشتاری و الكترونيكي.

o ایجاد آرشیو و ارائة خدمات صوتی و تصویری به مراكز درخواست كننده.

o برون‌سپاری خدمات تخصصی مورد نياز و نظارت بر حسن انجام امور مربوطه از آغاز تا تحویل كار به بهترین كیفیت.

o مشاركت موثر در برنامه‌ريزي و اجراي امور تبليغاتي، اطلاع رساني، انتشاراتي و فرهنگي همايش ها، نمايشگاه ها و جشنواره ها

o اجراي ساير امور محوله از سوي مقام محترم عالي معاونت

· مراسم و تشريفات

o همراهي مقام عالي معاونت در برنامه ها و انجام امور هماهنگي، ارتباطات و اطلاع رساني

o تكريم مناسبت هاي ديني و ملي از طريق برگزاري مراسم و مناسبت ها مربوطه جهت ايجاد حسن رابطه و جلب مشاركت بين كاركنان و مسئولان ستادي، واحدهاي تابعه و استانها

o برنامه ريزي عملياتي و پيگيري امور برگزاری مراسم، مجامع و مناسبتها.

o برون‌سپاری خدمات تخصصی مورد نياز و نظارت بر حسن انجام امور مربوطه از آغاز تا تحویل كار به بهترین كیفیت.

o مشاركت موثر در برنامه‌ريزي و اجراي امور تبليغاتي، اطلاع رساني، انتشاراتي و فرهنگي همايش ها، نمايشگاه ها و جشنواره ها

o اجراي ساير امور محوله از سوي مقام محترم عالي معاونت

· افكارسنجي و ارتباطات مردمي

o تسهیل فرآيند ارتباط و تعامل با مردم، كاركنان و مدیریت.

o نظرسنجی از جامعه هدف در خصوص اقدامات و فعالتیهای حوزه هاي مختلف معاونت.

o ایجاد سیستم پاسخگویی به مراجعان حضوری و غیر حضوری با استفاده از فناوری‌های نوین اطلاع‌رسانی به مخاطبین.

o هماهنگی امور روابط عمومی واحد هاي تابعة معاونت.

o برون‌سپاری خدمات تخصصی مورد نياز و نظارت بر حسن انجام امور مربوطه از آغاز تا تحویل كار به بهترین كیفیت.

o بررسي ديدگاهها و سنجش افكار عمومي مردم ، مخاطبان و خدمات گيرندگان و ارائه نتايج حاصل به مسئولان سازمان به‌منظور اتخاذ روشهاي اجرايي مطلوب و تدوين طرح ها و برنامه‌هاي اجرايي و ارتباطي مناسب

o پيگيري انجام به موقع وعده هاي مسؤولان سازمان و انعكاس نتايج حاصل

o فراهم آوردن حسن ارتباط متقابل ميان مردم و مسئولان سازمان از طريق برگزاري ملاقات عمومي ، مصاحبه ، برپايي سخنراني ها - ترتيب سفرها ، بازديدها و ملاقات ها

o اجراي ساير امور محوله از سوي مقام محترم عالي معاونت

 

· پژوهش و برنامه ريزي

o طراحي سياست هاي ارتباطي و تبليغي و اطلاع رساني كلان سازمان

o تنظيم و پيشنهاد برنامه و بودجه سالانه دفتر ارتباطات و اطلاع رساني

o برنامه ريزي و به روز رساني فعاليت هاي روابط عمومي، آموزش مستمر همكاران و واحد هاي تابعه.

o برنامه‌ریزی در جهت برگزاری ملاقاتهای مردمی با مسؤولان و برگزاری جلسات پرسش و پاسخ.

o تحلیل محتوی مطالب منتشره در رسانه‌ها و نشریات تخصصی و تهیه و تنظیم گزارشهای تحلیلی مربوطه.

o پيگيري امور قراردادهای منعقده در روابط عمومی و نظارت بر حسن انجام آنها.

o برون‌سپاری خدمات تخصصی مورد نياز و نظارت بر حسن انجام امور مربوطه از آغاز تا تحویل كار به بهترین كیفیت.

o اجرای نظام پیشنهادها

o برقراري ارتباط با روابط عمومي سازمان هاي ديگر و نهادهاي دولتي

o اجراي ساير امور محوله از سوي مقام محترم عالي معاونت

 

نمودار سازماني

 

 

 

 

 

پيوست - مستندات قانوني

متن كامل آيين نامه نحوه فعاليت، وظايف و اختيارات روابط عمومي دستگاه‌هاي اجرايي

مصوبه شماره 65354 / ت 37374 ه مورخ 27/4/1386 هیئت محترم وزیران

ماده 1- دراين آيين نامه اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي روند:

الف - روابط عمومي : اداره كل يا دفتر روابط عمومي دستگاه‌هاي اجرايي.

ب- شورا : شوراي اطلاع رساني دولت .

ج - سخنگوي دولت : سخنگوي دولت جمهوري اسلامي ايران و رئيس شوراي اطلاع رساني دولت.

ماده 2- اهم فعاليت‌هاي روابط عمومي هر وزارتخانه يا سازمان اجراي سياست هاي اطلاع رساني دولت ،‌همكاري با رسانه‌هاي جمعي جهت انعكاس مناسب عملكردهاي بخش هاي مختلف پاسخگويي به ابهام‌ها و اطلاع رساني در خصوص آن دستگاه ،‌تهيه و اجراي طرح‌هاي تبليغعاتي سازمان ، اجراي مناسب مراسم و مناسبت‌ها ، ايجاد حسن رابطه بين كاركنان و مسئولان دستگاه مربوط از طريق برگزاي جلسات داخلي ، نظارت بر انتشارات و نشريات دستگاه ،‌مديريت پايگاه هاي اطلاع رساني الكترونيك دستگاه و افكار سنجي عمومي و دستگاهي است .

تبصره 1- شرح وظايف و ساختار جديد سازماني روابط عمومي ها جهت اجراي وظايف ياد شده با توجه به شرح وظايف ، اهداف ، پراكندگي جغرافيايي و ساير موارد مربوط ظرف چهار ماه پس از ابلاغ اين آيين نامه با پيشنهاد سخنگوي دولت به تاييد شوراي اطلاع رساني دولت رسيده و با تصوي معاونت ذي ربط در سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور لازم الاجرا مي گردد .

تبصره 2- به منظور ايجاد ساختار مناسب روابط عمومي ، دستگاه‌هاي اجرايي موظفند جذب ظرفيت سازماني مصوب روابط عمومي را از سهيمه استخدامي ستادي و استاني خود از ميان دارندگان مدارك تحصيلي دانشگاهي روابط عمومي و رشته هاي مرتبط و يا دارندگان تجربه كاري در زمينه روابط عمومي را در اولويت قرار داده و جهت ارتقاي پست‌هاي حوزه روابط عمومي اقدام نمايند .

ماده 3- امور ارتباطي ‌، تبليغاتي و اطلاع رساني دستگاه‌هاي اجرايي مشمول ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1383 ـ بايد تابع خط مشي ها و سياست‌هاي اجراي دولت باشد .

تبصره 1- رئيس شوراي اطلاع رساني دولت موظف است به صورت مستمر نظارت موثر بر اجراي صحيح سياست هاي تبليغاتي و اطلاع رساني دولت را به عمل آورده و زمينه آموزش مديران روابط عمومي ها جهت اجراي مناسب مفاد اين آيين نامه را با همكاري دستگاه هاي اجرايي و آموزشي و انجمن‌ها و موسسات ذي صلاح غير دولتي فراهم سازد .

تبصره 2- سازمان مديريت و برنامه ریزي كشور موظف است هزينه هاي آموزشي و هماهنگي اطلاع رساني دولت را در رديف مستقل در بودجه سالانه ذيل رديف‌هاي نهاد رياست جمهوري منظور و در اختيار دبيرخانه شوراي اطلاع رساني دولت قرار دهد .

تبصره 3- اختيارات هيات وزيران در خصوص تعيين ضوابط و هماهنگي اطلاع رساني و امور تبليغاتي به كار گروهي مركب از وزراء دادگستري ، فرهنگ و ارشاد اسلامي و معاون حقوقي و امور مجلس رئيس جمهور تفويض مي گردد . ملاك تصميم گيري در خصوص اختيارات ياد شده موافقت وزيران عضو كار گروه ياد شده مي باشد و مصوبات آن در صورت تاييد رئيس جمهور با رعايت ماده (19) آيين نامه داخلي هيات دولت قابل صدور مي‌باشد.

تبصره 4- پرداخت هر نوع وجه صرفاً در چارچوب ماده (3) اين آيين نامه مجاز و پرداخت هر گونه وجه ديگري ممنوع سات ذيحسابان وزارتخانه ها وسازمان‌هاي دولتي و سازمان حسابرسي يا حسابرسان قانوني شركت ها مكلفند نظارت لازم را اعمال و موارد خلاف را گزارش نمايند .

ماده 4- مدير روابط عمومي دستگاههاي اجرايي در سطح ستادي از سوي عالي ترين مقام دستگاه و از ميان افراد داراي خلاقيت ، تحرك و آگاهي سياسي ـ اجتماعي و رسانه‌اي و تا حد امكان مرتبط با رشته روابط عمومي با هماهنگي سخنگو و در سازمان ها و ادارات زير مجموعه هر دستگاه هماهنگي مدير روابط عمومي دستگاه مربوط انتخاب خواهد شد و به صورت مستقيم زير نظر مقام منصوب كننده فعاليت خواهد كرد .

تبصره 1- دستگاه‌هاي اجرايي مكلفند ترتيبي اتخاذ نمايند كه كليه فعاليت‌هاي قابل انتشار و ارتباطات تمام بخش‌هاي دستگاه از جمله پايگاه‌هاي اطلاعرساني دستگاه به صورت متمركز از سوي روابط عمومي مربوط صورت پذيرد. موارد استثناء به پيشنهاد دستگاه به تصويب شوراي اطلاع رساني دولت خواهد رسيد .

تبصره 2- عالي ترين مقام دستگاه مربوط ، سخنگوي دستگاه را از ميان مسئولان ارشد دستگاه مربوط با اولويت مدير روابط عمومي و با رعايت تبصره (1) اين ماده انتخاب خواهد نمود . مواضع رسمي دستگاه از سوي سخنگوي آن دستگاه اعلام خواهد شد .

ماده 5- به منظور ايجاد انسجام ، اتخاذ شيوه هاي مناسب و هماهنگي در امور اطلاع رساني و ايجاد وحدت رويه ،‌شوراي هماهنگي روابط عمومي دستگاه‌هاي اجرايي متشكل از كليه مديران روابط عمومي دستگاه ها و معاون مطبوعاتي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي به رياست سخنگو و دبيري دبير شورا تشكيل خواهد شد .

تبصره – شوراي هماهنگي روابط عمومي در مراكز استان‌ها به رياست استاندار و در غياب وي معاون سياسي و امنيتي استاندار و دبيري مسئول روابط عمومي استانداري و با شركت كليه مسئولان روابط عمومي دستگاه هاي استاني و فرمانداري ها تشكيل مي گردد و وظيفه هماهنگي اطلاع رساني دستگاه هاي اجرايي را در استان بر عهده خواهد داشت.

ماده 6- به استثناي مقامات موضوع تبصره (2) ماده (1) قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت ـ مصوب 1370 ـ و همطراز آنها ،‌انجام هر گونه مصاحبه توسط مسئولين و كاركنان دستگاه و انتشار هر گونه خبر بايد از طريق روابط عمومي دستگاه و با رعايت سياست هاي كلي اطلاع رساني دولت صورت پذيرد .

ماده 7- روابط عمومي ها موظف به همكاري و تعامل مناسب با تمامي رسانه‌هاي قانوني به خصوص سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران ، خبرگزاري جمهوري اسلامي و موسسه فرهنگي ـ مطبوعاتي ايران و رعايت سياست هاي مربوط ابلاغي موضوع آيين نامه ساماندهي فعاليت پايگاه‌هاي اطلاع رساني ( سايت‌هاي) ايراني ،‌موضوع تصويب نامه شماره 109060/ت 35741 هـ مورخ 5/9/85 از سوي فرهنگ و ارشاد اسلامي هستند .

ماده 8- روابط عمومي ها حداكثر تا اول اسفند ماه هر سال برنامه‌هاي ارتباطي ،‌اطلاعاتي و انتشاراتي سال بعدخود را براساس برنامه سالانه وزارتخانه يا سازمان متبوع و هماهنگي با دبيرخانه شوراي اطلاع رساني دولت تنظيم خواهند نمود .

ماده 9- دستگاه‌ها موظفند حداقل دو در هزار بودجه جاري ستادي و استاني خود را به تفكيك براي فعاليت‌هاي روابط عمومي و اطلاع رساني در نظر گيرند و هنگام مبادله موافقتنامه باسازمان مديريت و برنامه ريزي كشور يا استان آن را به عنوان هزينه هاي ضروري دستگه منظور كنند و در اختيار روابط عمومي ها قرار دهند .

ماده 10- كليه آيين نامه ، دستورالعمل‌ها و بخشنامه هاي مغاير از جمله تصويب نامه شماره 81552 مورخ 28/12/53 لغو مي گردد.

 

 

 

متن کامل مصوبه دولت درخصوص اصلاح آیین‌نامه نحوه فعالیت، وظایف و اختیارات روابط‌عمومی دستگاههای اجرایی


آیین‌نامه نحوه فعالیت، وظایف و اختیارات روابط‌عمومی دستگاههای اجرایی، موضوع تصویب‌نامه شماره 65354/ت37374هـ مورخ 27/4/1386 به شرح زیر اصلاح می‌شود:

عنوان آیین‌نامه به شرح زیر اصلاح می‌شود:

"آیین‌نامه نحوه فعالیت، وظایف و اختیارات روابط‌عمومی و اطلاع‌رسانی دستگاههای اجرایی"

بندهای "الف" و "ج" ماده (1)، به شرح زیر اصلاح می‌شوند:

الف ـ روابط‌عمومی: مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی دستگاه های اجرایی

ج ـ رییس شورا: رییس‌ شورای اطلاع‌رسانی دولت

3- متن زیر به عنوان تبصره(1) به ماده (2) آیین نامه یادشده اضافه و ترتیب تبصره های بعدی اصلاح می شود:

تبصره1- سطح سازمانی روابط عمومی های دستگاه های اجرایی در وزارت خانه ها و معاونت های رئیس جمهور به مرکز ارتقا و عنوان آنها به "مرکز روابط‌عمومی و اطلاع‌رسانی" اصلاح می گردد. در ساختار سازمانی مراکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت خانه ها و معاونت های رئیس جمهور، اولین سطح پایین تر از رئیس مرکز، مدیر می باشد و هر مرکز حداکثر می تواند سه اداره داشته باشد.

در تبصره (2) ماده (2) عبارت "با پیشنهاد رییس شورا تهیه " جایگزین عبارت "با پیشنهاد سخنگوی دولت به تأیید شورای اطلاع‌رسانی دولت رسیده و با تصویب معاونت ذی‌ربط و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور" می‌شود.

تبصره (2) ماده (2) به شرح زیر اصلاح می‌شود:

"تبصره 2ـ مصوبات شورای اطلاع رسانی دولت پس از ابلاغ به مراکز روابط عمومی و اطلاع رسانی دستگاه های اجرایی لازم الاجراء است.

درتبصره (2) ماده (3) بعد از واژه "هماهنگی" واژه "شورای" اضافه می‌شود.

7- ماده (4) به شرح زیر اصلاح می‌شود:

"ماده 4 ـ رئیس مرکز روابط‌عمومی و اطلاع رسانی وزارتخانه ها و معاونت های رئیس جمهور پس از تایید رئیس شورا توسط وزیر یا معاون رئیس جمهور منصوب و مستقیما زیر نظر وی فعالیت می نماید. روسای مراکز روابط عمومی و اطلاع رسانی مکلف به هماهنگی با دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت و ارائه گزارش عملکرد خود هستند."

در ماده (8) عبارت "اسفند ماه" به عبارت "دی‌ماه" اصلاح می‌شود.

9- متن زیر به عنوان ماده(12) به آیین نامه اضافه می گردد:

«ماده 12 ـ به منظور افزایش ظرفیت های اطلاع رسانی هدفمند درمجموعه استانها، ادارات روابط عمومی استانداریها به اداره کل ارتقا می یابد.»

 

 

شرح وظایف

دفتر ارتباط مردمی و پاسخگويي به شکايات

معرفي

       "دفتر ارتباطات مردمی و پاسخگویی به شکایات " معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و بنیاد ملی نخبگان حسب الامر معاون محترم علمی و فناوری رئیس جمهور ، زیر نظر مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی ، باهدف دریافت و ساماندهی مطالبات و درخواستهای مخاطبان ، تسهیل ارتباط با مخاطبان ، ارزیابي عملكرد در  ارائه خدمات بهتر و ارتقاء خدمت رسانی به فناوران و نخبگان و استعداد های برتر ، دقت، انظباط كاري، ارتقاء شفافيت، ضابطه مداري با رعایت مقدمات لازم برای انجام امور به بهترین نحو ممکن ، با توجه به ابلاغیه ی 26 بهمن ماه 1393تشکیل گردیده است.

اهم وظائف این دفتر عبارت است از :

·         تسهیل و نظام مند کردن ارتباط با معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری و رئیس بنیاد ملی نخبگان

·         دريافت درخواست های مختلف حضوري و مکتوب و مجازی (از طریق سامانه ی طراحی شده) مراجعين (فناوران،نوآوران،استعدادهای برتر،نخبگان و...) از واحدها و کارکنان دستگاه بویژه معاون محترم علمی و فناوری ریاست جمهور و رئیس بنیاد ملی نخبگان

·         پاسخگوئي حضوري و تلفني به مراجعين، راهنمائي و ارجاع كار به زير مجموعه يا واحد هاي ذيربط

·         بررسي و پیگیری پيرامون صحت با سقم موضوع نامه ها ، درخواستهای دیدار و ملاقات های حضوری و نیز شکايات احتمالی و پيگيري تا اخذ نتيجه نهائي به منظور پاسخگويي از واحدهای ذیربط و اخذ نظريات و پيشنهادهاي واحد هاي تخصصي در ارتباط با موارد واصله به منظور رسيدگي و اعلام پاسخ به شاکيان و گزارش به مقام عالی معاونت و ریاست بنیاد

·         جمع بندي شکايات در مقاطع سه ماهه و تجزيه و تحليل علل بروز شکايات و ارائه گزارش به  معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری و رئیس بنیاد ملی نخبگان به گونه اي که موجب کاهش شکايات مردمی گردد.

·         پاسخ گیری از مسئولان مربوط و پيگيري براي هماهنگی برای دیدار با مدیران ارشد و مسئولین میانی جهت بحث و بررسی  و یا ارسال پاسخ مناسب برای درخواست کننده

·         تنظیم و برگزاری جلسات ویژه ی ملاقات حضوری با معاون علمی و فناوری رئیس جمهور و ریاست بنیاد ملی نخبگان ( بعد از طی مراحل ارزیابی و نیز ارجاعات تخصصی به معاونین ، مدیران ارشد ومسئولان میانی و متوقف شدن تصمیم نهایی در این خصوص به نظر مقام عالی معاونت و ریاست محترم بنیاد ) در دیدارهای نوبه ای منظم حضوری(ملاقات های مردمی ) و یا صدور دستور ویژه ی مقام عالی معاونت علمی و فناوری و ریاست بنیاد در آن خصوص

·         اهتمام در شناخت مشكلات و معظلات مربوط به مشتركين و متقاضيان و رسيدگي به شكايات مطروحه با مطالعه و اشراف نسبی از کلیات قوانين، آئين نامه ها و مقررات جاري معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و  بنیاد ملی نخبگان و پيگيري و اطلاع از چگونگي اجراي آنها و نیز ارائه ی طرح های روزآمد برای اطلاع رسانی مناسب آنها به مخاطبین برای حل مشکلات احتمالی

·         ارائه نظرات و راه حلهاي سازنده در جهت بهينه سازي كار و رفع يا كاهش مشكلات مشهود

·         بررسي اطلاعات، مدارك و گزارشات واصله از دفاتر و مراکز استانی و یا شهرستانهای مختلف در سفرهای استانی  و تنظيم گزارش تكميلی

 

 

 

§         شرح وظايف کارشناس

o        حوزه ی ارتباطات مردمی

1.     ايجاد(از طراحی و مقدمه سازی تا حصول نتیجه) ارتباط مستمر با مراجعه کنندگان و مخاطبان بویژه نخبگان ، استعداد های برتر ، نوآوران ، مبتکران، فناوران و... 

2.     نصب تابلو های راهنما ، اطلاعيه ها و پوسترهای لازم در محلهای تعيين شده و تابلوی اعلانات جهت راهنمایی و اطلاع از حضور و دفتر جهت ارتباط سازی برای مراجعه کنندگان

3.     پيگيری تا حصول نتيجه به نامه ها و درخواست های ملاقات یا حل مسائل و نیز نامه هایی که از ساير بخش ها  و یا توسط دفتر ریاست ارجاع شده است با طراحی یا بهینه سازی ساختارها و سامانه های موجود

4.     کمک در تهيه فيلمهای نمايشی ، اسلايدها و برنامه های راديوئی و تلويزيونی برای مقاصد تبليغاتی و معرفی فعاليتهای بنیاد و معاونت در این خصوص

5.     ترتيب دادن و اداره جلسات و یا درگاههای ملاقات مردمی و رسیدگی به شکایات  و تهيه تراکت ، پوستر، پلاکارد و نامه های تبريک ، تسليت و انتصاب براساس مناسبت پيش آمده به منظور ارجاع به مدير روابط عمومی

6.     بايگانی مناسب نامه ها و آمار و اطلاعات اداری مربوطه و ارایه گزارش های نوبه ای ( دوهفتگی / ماهانه / فصلی و سالانه )

7.     تهيه فيلم و عکس از مراسمات ، طرحها و پروژه های مربوط  و ساير مواردی که مورد نياز است به منظور چاپ و انعکاس در رسانه ها و مطبوعات و ايجاد آرشيو فيلم و عکس از فعاليتهای دفتر در تهران و استانها و...

8.     رعايت و اعمال مقررات ايمنی واستفاده از وسايل وتجهيزات مربوطه در حين انجام کار

9.     جمع آوری و دسته بندی محتوای صندوق پيشنهادات و انتقادات به منظور ارجاع به مدير روابط عمومی

10. شرکت در دوره های آموزشی جهت ارتقاء دانش تخصصی

11. اجرای دستورالعمل هاوتصويب نامه های مربوط به طرح تکريم و جلب رضايت ارباب رجوع

12. تهيه اطلاعيه ها و اقلام لازم جهت اطلاع رسانی دفتر  با شیوه هایی از قبیل تهیه تراکت / بولتن و پوسترهای لازم در جهت اطلاع رسانی

13. آشنائی با خط مشی و تهیه و تدوین و فرهنگسازی منشور اخلاقی بنیاد و معاونت و تلاش مستمر برای ترويج و تحقق اهداف معاونت و بنیاد در بین همکاران و....

14. رعايت کليه قوانین و الزامات و استانداردها برمبنای فرآيندها ، روشهای اجرايی و دستورالعملهای سيستم های مديريتی و اداری بنیاد و معاونت

15. رعايت کليه موازين و الزامات جنبه های زيست محيطی ، ايمنی و بهداشت حرفه ای

16. انجام ساير وظايف محوله درحوزه کاری مربوطه.

 

o        حوزه ی پاسخگویی به شكایات

17. دریافت درخواست ها و شكایات احتمالی بصورت حضوری و مكتوب( دیجیتال / پیامک/و...) از مراجعین و از واحدها و كاركنان

18. بررسی و تحقیق پیرامون صحت یا سقم موضوع شكایات و پیگیری تا اخذ نتیجه نهایی به منظور پاسخگویی به شاكی

19. بررسی و پاسخگویی در خصوص مراجعات در صورت ارجاع به واحدهای دیگر

20. پیگیری و اخذ نظریات و پیشنهادهای واحدهای تخصصی در ارتباط با شكایات واصله به منظور رسیدگی و اعلام پاسخ به متقاضیان

21. جمع بندی شكایات در مقاطع سه ماهه و تجزیه و تحلیل علل بروز شكایات و ارائه گزارش برای بالاترین مقام اجرایی دستگاه و سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور به گونه ای كه موجب كاهش شكایات مردمی گردد.

22. پیگیری از نتایج گزارش های تهیه شده

23. پیگیری برای ارسال پاسخ به شاكیان و یا اخذ دستور ویژه و یا برگزاری جلسات حضوری با مسئولان از بالاترین رده تا رده های مدیریت در صورت لزوم

 

 1. ابلاغ شده در تاریخ26 بهمن ماه 1392  به شماره ی  1150388توسط معاون محترم علمی و فناوری ریاست جمهوری و بنیاد ملی نخبگان

 

شخصی سازی

انتخاب رنگ

اندازه فونت