سخن رهبری درباره معاونت علمی
جهش تولید
امروز : یکشنبه 16 آذر 1399

پرویز کرمی

مشاور و رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی

نمایشگاه علم تا عمل به دنبال تولید ثروت از علم
اطلاع رسانی درباره علم دو جنبه مختلف دارد؛ درست مثل وجه دوگانه خود موضوع علم. یک وجه ماهیت تخصصی، کاربردی و پژوهشی علم است که محدود به سطح دانشگاه‌ها، پژوهشکده‌ها و آزمایشگاه‌های بزرگ می شود. اما وجه دیگرش بازتاب این اتفاقات برای عموم مردم است. برای اطلاع‌رسانی درباره وجه اول، جامعه هدف آنقدر گسترده نیست که نیازی به تبلیغات گسترده باشد. از این منظر نمایشگاه صرف‌نظر از چگونگی آن، راهکار مناسبی برای اطلاع رسانی، گردهمایی و هم اندیشی درباره موضوعات علمی، فناورانه و تکنولوژیکی است. صد البته برگزاری نمایشگاهی که به دور از چشم همه متخصصان و صنعتگران برگزار شود خالی از فایده نخواهد بود؛ به همین دلیل اطلاع رسانی برای برگزاری خود نمایشگاه موضوعی مهم است. اما نباید این اطلاع رسانی را با اطلاع رسانی درباره موضوعات تخصصی اشتباه گرفت. اطلاع رسانی درباره موضوعات علمی و تخصصی همان اطلاع رسانی است که خود «نمایشگاه» موضوع آن است. در حقیقت نمایشگاه می تواند جایی باشد برای بسط و گسترش آگاهی متخصصان از پیشرفت سایر همکارانشان. این موضوع می تواند به پیدا شدن طرح های مکمل، نیازها و همین‌طور رفع کمبودهای موجود کمک زیادی کند. بنابراین صرف نظر از اینکه در این نمایشگاه چه کسانی انتخاب شده یا نشده اند، حضور در آن می تواند امکان مناسبی باشد برای تبادل اندیشه در خصوص مسائل علمی و فناورانه. همان طور که گفته شد اطلاع رسانی درباره علم وجه دیگری هم دارد و آن اطلاع رسانی درباره دستاوردها و یافته های علمی برای مردم است و در اینجا می‌بایست روی این موضوع که تولید ثروت از علم چگونه است و چگونه باید باشد تکیه کنیم و تلاش نماییم گفتمان علم و فناوری از طریق رسانه نمایشگاه در جامعه ساری و جاری شود. البته برای تحقق این مهم هم اصحاب رسانه و مطبوعات و هم متخصصان علمی کشور وظیفه سنگینی بر دوش دارند. اصحاب رسانه باید با دقت نظر و بدون هیچگونه پیشداوری صرفا به بیان موضوعات علمی بپردازند. اما این کار باید به گونه ای جذاب و خواندنی یا شنیدنی و دیدنی انجام شود. در حقیقت هر رسانه ای با توجه به واسطه برقراری ارتباطش با مردم باید نوعی خاص از جذابیت را ایجاد کند. اما یادمان باشد هیچگاه نباید صحت علمی را قربانی این موضوع کرد. این بخش از موضوع، به نوع رفتار اصحاب علم و اندیشه بر می‌گردد؛ یعنی آنها هستند که باید با آگاهی از منافع اطلاع رسانی عمومی درباره علم و فناوری، به بسط و گسترش و عمومیت آن در جامعه کمک کنند. بدیهی است اولین و کمترین منافع اطلاع رسانی صحیح و درست درباره علم و جایگاه علمی کشور، ایجاد امید به پیشرفت و تقویت حس غرور ملی است. همین طور به وجود آمدن یک نگاه علمی و دقیق در سطحی از جامعه می تواند موجب پرهیز از اظهار نظرهای سطحی و رایج درباره موضوعات مختلف علمی یا غیر علمی شود. چرا که در حقیقت توسعه و پیشرفت علمی نیازمند همیاری و همکاری عموم مردم است. همچنین توسعه و رشد علم می تواند موجب ترغیب و تشویق افراد به موضوعات تخصصی تر علم و تکنولوژی شود.
به عنوان مثال نمایشگاه علم تا عمل هم می تواند بیانگر تحقق این فرمایش رهبر فرزانه انقلاب در خصوص «پیگیری ایده تا محصول» در موضوعات علمی و «تولید ثروت از علم» و همچنین «علم نافع برای مردم» باشیم و ابن نمایشگاه می‌تواند به عموم مردم نشان دهد چنین فرصتی در جامعه وجود دارد که به وسیله آن، افراد ایده های خودشان را به مرحله عمل برسانند. در اینجا ایده های خفته بیدار شده و برای عملیاتی شدن وارد عرصه های مفید تجاری سازی و اقتصادی می شوند. در واقع ما معتقدیم ایرانیان خلاقیت ها و استعدادهای بسیاری دارند که باید آنها را پرورش داد. این نمایشگاه به مردم نشان می دهد که تجاری سازی ایده های کاربردی به سادگی امکان پذیر است و انسان های خلاق و صاحب ایده باید از این فرصت استفاده کنند.

یادداشت سومین جشنواره و نمایشگاه ملی علم تا عمل

شخصی سازی

انتخاب رنگ

اندازه فونت