سخن رهبری درباره معاونت علمی
جهش تولید
امروز : پنجشنبه 13 آذر 1399

1 مورد یافت شد

160 شرکت نوپا توسط متخصصان ایرانی خارج از کشور ایجاد شد

http://isti.ir/اخبار/160-شرکت-نوپا-توسط-متخصصان-ایرانی-خارج-از-کشور-ایجاد-شد/70471

شرکت نوپا توسط متخصصان ایرانی خارج از کشور ایجاد شد 160 شرکت نوپا توسط متخصصان ایرانی خارج از کشور ایجاد شد برنامه همکاری با متخصصان و کارآفرینان ایرانی خارج از کشور (Connect.isti.ir)، به دنبال فراهم کردن شرایط مناسب برای تاسیس...

شخصی سازی

انتخاب رنگ

اندازه فونت