سخن رهبری درباره معاونت علمی
جهش تولید
امروز : پنجشنبه 13 آذر 1399

4 مورد یافت شد

همکاری‌های علمی با متخصصان ایرانی خارج از کشور در حوزه علوم شناختی حمایت می‌شود

http://isti.ir/اخبار/همکاری‌های-علمی-با-متخصصان-ایرانی-خارج-از-کشور-در-حوزه-علوم-شناختی-حمایت-می‌شود

متخصصان ایرانی خارج از کشور در حوزه علوم شناختی حمایت می‌شود همکاری‌های علمی با متخصصان ایرانی خارج از کشور در حوزه علوم شناختی حمایت می‌شود تفاهم‌نامه همکاری برای استفاده از ظرفیت‌های علمی و حرفه‌ای متخصصان ایرانی خارج از کشور و...

160 شرکت نوپا توسط متخصصان ایرانی خارج از کشور ایجاد شد

http://isti.ir/اخبار/160-شرکت-نوپا-توسط-متخصصان-ایرانی-خارج-از-کشور-ایجاد-شد/70471

متخصصان ایرانی خارج از کشور ایجاد شد 160 شرکت نوپا توسط متخصصان ایرانی خارج از کشور ایجاد شد برنامه همکاری با متخصصان و کارآفرینان ایرانی خارج از کشور (Connect.isti.ir)، به دنبال فراهم کردن شرایط مناسب برای تاسیس شرکت‌های نوپا است....

همکاری با متخصصان ایرانی خارج از کشور؛ بیش از یک هزار دوره پسادکتری تعریف شد

http://isti.ir/اخبار/همکاری-با-متخصصان-ایرانی-خارج-از-کشور؛-بیش-از-یک-هزار-دوره-پسادکتری-تعریف-شد

متخصصان ایرانی خارج از کشور؛ بیش از یک هزار دوره پسادکتری تعریف شد همکاری با متخصصان ایرانی خارج از کشور؛ بیش از یک هزار دوره پسادکتری تعریف شد آمارها گواه این است که حدود یک هزار و 242 دوره پسادکتری در برنامه همکاری با متخصصان و...

توسعه همکاری با متخصصان ایرانی خارج از کشور؛ 120 پایگاه ایجاد شد

http://isti.ir/اخبار/توسعه-همکاری-با-متخصصان-ایرانی-خارج-از-کشور؛-120-پایگاه-ایجاد-شد

متخصصان ایرانی خارج از کشور؛ 120 پایگاه ایجاد شد توسعه همکاری با متخصصان ایرانی خارج از کشور؛ 120 پایگاه ایجاد شد برنامه همکاری با متخصصان و کارآفرینان ایرانی خارج از کشور (Connect.isti.ir) با هدف استفاده از ظرفیت علمی و تخصصی محققان...

شخصی سازی

انتخاب رنگ

اندازه فونت