سخن رهبری درباره معاونت علمی
جهش تولید
امروز : یکشنبه 16 آذر 1399

 

پرویز کرمی

مشاور و رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی

 

مرتفع شدن خلأ ترويج علوم در كشور با بهره‌مندی از پتانسيل بالای جهاد دانشگاهی

جهاد دانشگاهی با در اختيار داشتن ابزارهای رسانه‌ای و تحت پوشش قرار دادن حوزه وسيع آموزشی از پتانسيل خوبی برای ترويج علم برخوردار است و می‌تواندخلأهای موجود در اين زمينه را مرتفع كند.

پرويز كرمی، مشاور معاون علمی و فناوری رئيس جمهور در گفت‌وگو با خبرگزاری بين‌المللی قرآن(ايكنا) با اشاره به آغاز فعاليت و تأسيس جهاد دانشگاهی از اوايل انقلاب در حوزه علمی در دانشگاه‌ها، بيان كرد: جهاد دانشگاهی در حوزه توليد علم و برای مرتفع كردن مشكلات اين عرصه به وجود آمد و افرادی با دست خالی كار را آغاز كردند و امروز شاهد نهاد معظم علمی و دانشگاهی هستيم كه با طمأنينه و به صورت عميق در اين حوزه ظاهر شده‌اند.

وی با اشاره به اينكه جهاد دانشگاهی جزء نهادهای خوش فكر و مقبول در نظام دانشگاه‌ها است، افزود: ورود يك نظام جديد به عرصه فعاليت‌ نهادهای قبلی، مشكلاتی به همراه دارد اما در موضوع جهاد دانشگاهی به دليل خوشفكری و خوش‌عملی جهاد، شاهد پذيرش اين نهاد در دانشگاه‌ها هستيم به طوری‌كه در حوزه توليد علم حضوری پررنگ دارد و اگر چه همه وسعت علم را ديده اما وارد همه عرصه‌ها نشده بلكه هرجا نياز بيشتری بوده بروز و ظهور بيشتری يافته‌ است.

كرمی با اشاره به اينكه دستاوردهای جهاد در برخی موضوعات بسيار متبلور است، گفت: جهاد دانشگاهی در حوزه‌ای چون سلول‌های بنيادی با تاسيس موسسه رويان حرف نخست در كشور را می‌زند و در حوزه عام و تخصصی رسانه نيز با تاسيس خبرگزاری‌های ايسنا و ايكنا بسيار خوب وارد شده است.

مشاور معاون علمی و فناوری رئيس جمهور ادامه داد: خبرگزای قرآنی از خبرگزاری‌های تخصصی خوب و تاثيرگذار كشور است و توانسته در اين حوزه نيز در كنار ديگر موضوعات آموزشی و پژوهشی دستاوردهای خوبی ارائه دهد.

وی با اشاره به اينكه جهاد دانشگاهی پس از شناخت عميق خود به هر يك از اين حوزه‌ها ورود می‌كند، بيان كرد: جهاد دانشگاهی با فعاليت‌های مختلف علمی و پژوهشی كه داشته بايد نسبت به نهادها و مراكز علمی ديگری چون مركز ارتباطات و اطلاع رسانی معاونت علمی و فناوری رياست جمهوری عنايت بيشتری داشته باشد و از همكاری‌های آنان نيز بهره‌مند شود.

كرمی با اشاره به اينكه كشور ما از نظر توليد علم از رتبه خوبی در ميان كشورهای جهان برخوردار و در منطقه دارای رتبه نخست است، اظهار كرد: كشور ما در حوزه انتشار علم جايگاه خوبی دارد اما در حوزه ترويج علم كه يكی از مقولات اصلی در اين حوزه است آنچنان كه بايد و شايد از جايگاه خوبی برخوردار نيست و از جمله نهادها و مراكزی كه می‌توانند در اين حوزه كمك كنند و حرف نخست را بزنند جهاد دانشگاهی است.

وی ادامه داد: جهاد دانشگاهی به دليل حضور در دانشگاه‌ها و مراكز علمی و در اختيار داشتن ابزارهای رسانه‌ای و تحت پوشش قرار دادن حوزه وسيع آموزشی علمی و آكادميك و كاربردی از پتانسيل خوبی در اين زمينه برخوردار است.

وی با درخواست از جهاد دانشگاهی برای ورود سيستماتيك به حوزه مركز ارتباطات و اطلاع‌رسانی معاونت علمی و فناوری رياست جمهوری، گفت: جهاد دانشگاهی با ورود در اين حوزه نيز می‌تواند مرتفع كننده مشكل ترويجی و همگانی كردن علم و تفكر علمی باشد به طوری كه معاونت علمی ما هفته گذشته در برگزاری نخستين جشنواره رسانه، اعلام كرد كه حاضر است برای به وجود آمدن رشته‌های كارشناسی ارشد و دكتری در دانشگاه‌ها و مراكز علمی كه به موضوع تربيت افراد متخصص در حوزه ترويج علم در رسانه‌ها اعم از شنيداری، ديداری و مكتوب فعاليت می‌كنند كمك كند.

كرمی تصريح كرد: جهاد دانشگاهی با ورود به اين حوزه می‌تواند از حمايت‌های معاونت علمی و فناوری رياست جمهوری همانند حوزه پژوهشی برخوردار ‌شود و كشور ما می‌تواند از سيستم منضبط و مستقل علمی، آموزشی و فرهنگی برخوردار شود.

كرمی به مسئولان خبرگزاری ايسنا، گفت: لازم است بخش علمی و فناوری اين خبرگزاری تقويت شود تا سهم ديده شدن خبرهای مرتبط و دارای شاخصه‌های مورد نظر علمی لحاظ شود به طوری‌كه بر اساس تقسيم‌بندی‌های انواع خبرگزاری در درجه اول به عنوان خبرگزاری سياسی ديده نشود بلكه سهم علم و فناوری بيش از اين باشد كه مستلزم كمك مسئولان جهاد دانشگاهی است.

وی ادامه داد: در خبرگزاری ايكنا نيز لازم است بخش علمی و آموزشی بيش از اين تقويت شود.


یادداشت خبرگزاری ایکنا

 

شخصی سازی

انتخاب رنگ

اندازه فونت