جهش تولید
امروز : يکشنبه ١٧ فروردين ١٣٩٩

631

شرکت های خلاق و نوآور

49

شتابدهنده های فناوری

118

مراکز نوآوری

4787

شرکت های دانش بنیان

4848

خدمات ارائه شده در کریدور صادرات

یادداشت ها

طراوتی فناورانه

نادر قلی ابراهیمی

بیشتر

شکوفا شدیم

منوچهر منطقی*

بیشتر

فرصت‌های امیدوارانه در جهان کرونایی

معاون علمی و فناوری رییس جمهوری در جدیدترین یادداشت اینستاگرامی اش، ضمن اعلام این خبر که بیماری کرونا در کشور تحت کنترل درآمده، از ایجاد فرصت هایی گفت که پیش روی جوانان صاحب ایده ایرانی قرار گرفته است؛ فرصت های امیدوارانه.

بیشتر

شخصی سازی

انتخاب رنگ

اندازه فونت