جهش تولید
امروز : دوشنبه ١٨ فروردين ١٣٩٩

اخبار > بحران همیشگی نیست

صفحه اصلی > اخبار 


چاپ

بحران همیشگی نیست

*فرهاد سرخوش

*فرهاد سرخوش
حجم آب دریاچه ارومیه ۴۷۰ میلیون مترمکعب افزایش یافته است. بارندگی ها و رهاسازی آب از سدها و رودخانه های استان به دریاچه ارومیه افزایش یافته است، تراز فعلی دریاچه ارومیه ۱۲۷۰.۵۴ است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۶ متر افزایش داشته است.
وسعت فعلی دریاچه ارومیه ۲۰۴۷ کیلومتر مربع است که وسعت آن در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۳۱۲ کیلومتر افزایش داشته است.
همچنین حجم آب فعلی موجود در دریاچه ارومیه یک میلیارد و ۵۴۰ میلیون مترمکعب است، همچنین حجم آب دریاچه ارومیه سال گذشته ۱میلیارد با ۷۰ میلیون مترمکعب بود که نسبت به سال گذشته ۴۷۰میلیون مترمکعب افزایش یافته است.
با توجه به آغاز رهاسازی مرحله اول آب از سد شهید کاظمی بوکان مقرر شده است در حدود ۶۴میلیون مترمکعب آب از طریق سد مذکور به سمت پیکره رها سازی شود.
با افزایش میزان بارندگی و حجم آب سدهای استان برای مرحله بعدی رهاسازی تصمیم گیری می شود.
*فرهاد سرخوش مدیر دفتر استانی ستاد احیای دریاچه ارومیه در آذربایجان غربی


شخصی سازی

انتخاب رنگ

اندازه فونت