يکشنبه ٣٠ تير ١٣٩٨-
close
صفحه اصلی > اسلایدر گزارش تصویری 
بازدید معاون علمی و فناوری رییس جمهوری از منزل پدری شهید منصور ستاری بازدید معاون علمی و فناوری رییس جمهوری از منزل پدری شهید منصور ستاری
سفر معاون علمی و فناوری رییس جمهوری به قرچک ورامین 2 سفر معاون علمی و فناوری رییس جمهوری به قرچک ورامین 2
سفر معاون علمی و فناوری رییس جمهوری به قرچک ورامین سفر معاون علمی و فناوری رییس جمهوری به قرچک ورامین
سفر معاون علمی و فناوری رییس جمهوری به قرچک ورامین 2 سفر معاون علمی و فناوری رییس جمهوری به قرچک ورامین 2
سفر معاون علمی و فناوری رییس جمهوری به قرچک ورامین 2 سفر معاون علمی و فناوری رییس جمهوری به قرچک ورامین 2
دیدار معاون علمی و فناوری رییس جمهوری با خانواده شهید محبی دیدار معاون علمی و فناوری رییس جمهوری با خانواده شهید محبی
سفر معاون علمی و فناوری رییس جمهوری به قرچک ورامین 2 سفر معاون علمی و فناوری رییس جمهوری به قرچک ورامین 2
سفر معاون علمی و فناوری رییس جمهوری به قرچک ورامین 2 سفر معاون علمی و فناوری رییس جمهوری به قرچک ورامین 2
دیدار معاون علمی و فناوری رییس جمهوری با مادر شهید محبی دیدار معاون علمی و فناوری رییس جمهوری با مادر شهید محبی
سفر معاون علمی و فناوری رییس جمهوری به قرچک ورامین 2 سفر معاون علمی و فناوری رییس جمهوری به قرچک ورامین 2
سفر معاون علمی و فناوری رییس جمهوری به قرچک ورامین 2 سفر معاون علمی و فناوری رییس جمهوری به قرچک ورامین 2
سفر معاون علمی و فناوری رییس جمهوری به قرچک ورامین 2 سفر معاون علمی و فناوری رییس جمهوری به قرچک ورامین 2
سفر معاون علمی و فناوری رییس جمهوری به قرچک ورامین 2 سفر معاون علمی و فناوری رییس جمهوری به قرچک ورامین 2
 آشوری فرماندار قرچک آشوری فرماندار قرچک
بازدید معاون علمی و فناوری رییس جمهوری از منزل پدری شهید منصور ستاری بازدید معاون علمی و فناوری رییس جمهوری از منزل پدری شهید منصور ستاری
سفر معاون علمی و فناوری رییس جمهوری به قرچک ورامین 2 سفر معاون علمی و فناوری رییس جمهوری به قرچک ورامین 2
سفر معاون علمی و فناوری رییس جمهوری به قرچک ورامین 2 سفر معاون علمی و فناوری رییس جمهوری به قرچک ورامین 2
سفر معاون علمی و فناوری رییس جمهوری به قرچک ورامین 2 سفر معاون علمی و فناوری رییس جمهوری به قرچک ورامین 2
سفر معاون علمی و فناوری رییس جمهوری به قرچک ورامین 2 سفر معاون علمی و فناوری رییس جمهوری به قرچک ورامین 2
سفر معاون علمی و فناوری رییس جمهوری به قرچک ورامین 2 سفر معاون علمی و فناوری رییس جمهوری به قرچک ورامین 2
منزل پدری شهید منصور ستاری منزل پدری شهید منصور ستاری
ستاری معاون علمی و فناوری رییس جمهوری در بازدید از منزل پدری شهید منصور ستاری ستاری معاون علمی و فناوری رییس جمهوری در بازدید از منزل پدری شهید منصور ستاری
{f:pname}
©تمامی حقوق متعلق به این سایت و برای معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری محفوظ می باشد.www.isti.ir