رونق تولید
امروز : دوشنبه ٠٤ شهريور ١٣٩٨

تامین مالی و سرمایه گذاری

توسعه اقتصاد دانش بنیان در پنج محور اولویت دار مشتمل بر تقویت طرف عرضه، تحریک طرف تقاضا، تسهیل تبادل عرضه و تقاضا، تأمین منابع مالی پژوهش و نوآوری و جذب سرمایه گذاری و مباحث مربوط به هوشمندی سیاستی در  معاونت علمی و فناوری رییس جمهور پیگیری میشود. تامین منابع مالی نظام علم و فناوری تا کنون به دلایل بسیار مورد غفلت واقع شده اما حمیت دولت بر توانمند سازی شرکت های دانش بنیان، این معاونت را برآن داشته است علاوه بر حمایت های مستقیم، هموار سازی سایر مسیر های تامین مالی و سرمایه گذاری اعم از حمایت های دولتی یا سرمایه گذاری بخش خصوصی را نیز در دستور کارقرار دهد  از این روی اقدامات زیر تعریف شده است و در حال انجام است.

  • توانمند سازی صندوق نواوری و شکوفایی که پس از تصویب قانون حمایت از شرکت های دانش بنیان تشکیل شده بود با حمایت معاونت قسمت عمده سرمایه آن تامین شده و در حال حاضر منابع مالی قابل توجهی برای حمایت از شرکت های دانش بنیان به شمار میرود. مطابق مصوبه هیئت امنای صندوق توسعه ملی، منابع مالی این صندوق به کارگزاری بانک ها اختصاص یافت تا با شرایط ویژه و با معرفی معاونت علمی از طریق بانک ها به فعالیت های نوآورانه و دانش بنیان اختصاص یابد.
  • تامین مالی جمعی به ویژه با استفاده از ظرفیت وقف یکی دیگر از روش های نوین و کارآمد تامین مالی است که با استقبال چشمگیری مواجه شده است.
  • بازار داریی فکری که در راستای بند د ماده 17 قانون برنامه پنجم توسعه مبنی بر حمایت مالی از ایجاد و توسعه بورس ایده و بازار فناوری با هدف تسهیل جذب سرمایه گذاری بای طرح های فناورانه اغاز به کار نموده.
  • با پیگیری های انجام گرفته در معاونت توسعه مدیریت و جذب سرمایه با همکاری بازار بورس اوراق بهادار، سازمان ثبت اسناد، شرکت فرابورس و پارک فناوری پردیس جذب سرمایه برای ایده های فناور محور و دانش بنیان، محلی برای عرضه و خرید و فروش اوراق بهادار مبتنی بر دارایی فکری در دستور کار قرار گرفته است.
  • انعقاد تفاهم نامه با سازمان بورس و اوراق بهادار با هدف ترویج سرمایه گذاری در عرصه اقتصاد دانش بنیان از طریق آشنایی سرمایه گذاران بخش خصوصی با این حوزه می باشد که به موجب آن راه اندازی و تقویت صندوق سرمایه گذاری جسورانه را سبب می گردد این صندوق ها به منظور کمک به تامین مالی و رشد شرکت هایست که در دوران مخاطره از چرخه عمر خود به سر می برند عمل می‏کنند. تامین مالی جسورانه سرمایه ای است که به همراه کمک های مدیریتی در اختیار شرکت های کوچک و نوپا قرار میگیرد و از منابع مهم تامین مالی این شرکت ها به شمار میرود .
  • با تلاش های صورت گرفته در این معاونت با توافق با سازمان بورس و اوراق بهادار صندوق های جدیدی تحت عنوان صندوق های سرمایه گذار خط پذیر را در بورس راه اندازی شده است تا تامین مالی این شرکت­ها در کنار صندوق­های خطر پذیر در حوزه فناوری با ریسک بالا انجام پذیرد.
  • صندوق های پروژه ، صندوق های زمین و ساخمان، صکوک ازدیگر روش های تامین مالی است که به فراخور طرح ها در حال راه اندازی و افزوده شدن به سبد تامین مالی نظام علم و فناوری است.
  • اعطاء مجوز صدور ضمانتنامه به صندوق های پژوهش و فناوری طبق دستورالعمل اجرایی بند خ ماده 4 آیین نامه تضامین، صدور انواع ضمانتنامه از نوع پیش پرداخت، شرکت در مناقصه، حسن انجام کار و تعهد پرداخت از دیگر اقدامات این دفتر در بخش ضمانتنامه ها می باشد.

تدوین دستورالعمل‏ها و آیین نامه‏ها جهت ارائه نظر مشورتی  به شورای عالی بورس، تدوین بسته حمایتی از طرح ها و اختراعات شرکت های دانش بنیان، تدوین طرح بومی برای سرمایه گذاری جسورانه، مشارکت در تدوین بودجه های پژوهش و فناوری در سطح کلان از جمله سیاست ها و رویکردهای این دفتر می باشد که در جهت حمایت از تامین مالی  و سرمایه گذاری علم و فناوری می باشد.

 

 

شخصی سازی

انتخاب رنگ

اندازه فونت