پنج شنبه ٠٢ آذر ١٣٩٦-
close
خدمات الکترونیک
ورود
نام کاربری :   
کلمه عبور :   
[عضویت]
اداره کل اداری و توسعه منابع انسانی

· انجام كليه امور پرسنلي ، استخدامي،انتصاب، بازنشستگي ، رفاهي ، بيمه ، ارزيابي و آموزش كاركنان و ساير امور مرتبط.

· انجام كليه امور مربوط به صدور احكام كارگزيني مديران، كارشناسان و كاركنان و احكام بازنشستگي و نگهداري پرونده ها و سوابق استخدامي آنها و همچين امور مربوط به حضور و غياب كاركنان و انجام مقدمات رسيدگي به تخلفات كاركنان.

· دريافت و ثبت مكاتبات وارده و صادره و ارسال الكترونيك و توزيع آنها به مبادي ذيربط و همچنين تلاش در جهت بايگاني نامه‌ها، اسناد و ضبط و حفظ لاشه‌هاي اسناد و نامه‌هاي بخش‌هاي مختلف و همكاذي و هماهنگي در استفاده از نرم‌افزارهاي كارا به منظور سرعت و دقت بيشتر.

 

· برنامه‌ريزي و مديريت بر حسن ارائه خدمات عمومي نظير خدمات ترابري، خدمات همايش‌ها و مراسم، امور تداركاتي جهت تامين سوخت و آب و برق،‌

ارائه خدمات پشتيباني مورد نياز كاركنان در طول ماموريت‌ها و امور نظافت، طبخ غذا و ... براساس مفاد قرارداد و حفظ حقوق معاونت.

©تمامی حقوق متعلق به این سایت و برای معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری محفوظ می باشد.www.isti.ir